Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 28.11.2017 kl. 08:00
Sagsnr.: 234
Vis dagsorden

Facaderenovering rådhuset, anlægsbevilling og tillægsbevilling

 

Beslutning

 

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 20.12.2017

 

Gennemgang af sagen

Klinkerne på facaden af rådhusets fløj 3 er begyndt at løsne sig, og er i enkelte tilfælde faldet ned. Både på grund af risici for skader ved nedfaldne klinker og for følgeskader som følge af indtrængende vand, skal der derfor ske en renovering snarest. Det var oprindelig meningen, at indarbejde projektet i budget 2018-2021, men da arbejderne bør igangsættes hurtigt, er det besluttet, at søge fremrykning af bevillingen til 2017. Udgiften er beregnet til 8 mio. kr.

Center for Økonomi indstiller,

 

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til facaderenovering af rådhusets fløj 3, finansieret af kommunekassen.

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden