Udskriv Børne- og Undervisningsudvalget

Tirsdag den 20.10.2015 kl. 16:30
Sagsnr.: 119
Vis dagsorden

Fremtidigt hestehold i Gladsaxe

 

Beslutning

 

Pia Skou og Lone Yalcinkaya stillede følgende forslag:

 

”At der udover hestehold på Skovbrynet også bevares hesteholdet på Bagsværd Fort, som er en central placering for kommunens børn og unge. Hestefolden skal ombygges således at det overholder de nye lovkrav. På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker.”

 

Et mindretal (Trine Henriksen, Mogens Camre, Lone Yalcinkaya) og Pia Skou stemte for.

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

 

Forslaget bortfaldt hermed.

--------------------------------------------------------

 

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”Den pædagogiske værdi i hestehold ligger ikke kun i at ride, men også i de øvrige aktiviteter i omgangen med hestene og det praktiske arbejde. Hesteholdet videreføres derfor på mindst en klub foruden Skovbrynet, og tilbuddene gøres tilgængeligt for børn i kommunens øvrige klubber, samt for de unge, der er tilknyttet kommunens ungeaktiviteter (op til 18 år).”

 

Serdal Benli, Trine Henriksen, Mogens Camre, Pia Skou og Lone Yalcinkaya stemte for.

 

Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen og Kristine Henriksen stemte imod.

 

Lars Abel undlod at stemme.

 

Forslaget bortfaldt hermed.

--------------------------------------------------------

Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen og Serdal Benli stillede følgende forslag:

 

”At hesteholdet nedlægges på Bagsværd Fort, da udvidelse af foldene, så de overholder lovkravene, vil optage for meget plads, således der ikke længere vil være plads til andre aktiviteter.”

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel og Serdal Benli) tiltrådte forslaget.

 

Et mindretal (Trine Henriksen, Mogens Camre, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod. Trine Henriksen med følgende protokollat:

 

”Enhedslisten stemmer imod, fordi der til sagens behandling ikke er undersøgt, om der kunne være en reel mulighed for at opfylde lovkravene og dermed bevare hesteholdet på Bagsværd Fort, f.eks. ved at omplacere foldene eller andet.”

--------------------------------------------------------

 

Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen og Serdal Benli stillede følgende forslag:

 

”1. at hestehold på Skovbrynet Skoleklub, etableres som alle skoleklubber har adgang til.

2. at stillingtagen til hesteholdet på Grønnegården afventer sagen om ungemiljø.”

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) tiltrådte forslaget.

 

Et mindretal (Mogens Camre, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod.

--------------------------------------------------------

 

1.og 2. at-punkt i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling udgår.

--------------------------------------------------------

 

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel og Serdal Benli) tiltrådte 3. at-punkt.

 

Et mindretal (Mogens Camre, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod.

 

Trine Henriksen undlod at stemme.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 16.06.2015, punkt 81, en sag vedrørende nye krav til de fysiske rammer for hestehold. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i den forbindelse, at hestehold i Gladsaxe fortsætter som et samlet tilbud tilknyttet Skovbrynet Skoleklub. Det skulle overvejes at åbne tilbuddet for de øvrige klubber i kommunen.

 

Det blev endvidere besluttet at igangsætte en proces med henblik på at nedlægge hesteholdet på Basværd Fort og på Grønnegården.

 

Beslutningen medførte imidlertid nogen debat. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede derfor 18.08.2015, punkt 95, at sende beslutning i høring blandt skolebestyrelserne i Gladsaxe Kommune.

 

Sagen har været i høring i perioden 25.8. – 18.9.2015. Alle høringsvar er samlet i bilag 1.

 

Høring

Alle skolebestyrelser tilkendegiver, at der er ønske om at bevare hestehold til som kommunalt tilbud til børn og unge i Gladsaxe Kommune. Der lægges vægt på, at det er vigtigt med et mangfoldigt udvalg af tilbud til børn og unge i kommunen, samt at pasningen og omgangen med heste har stor værdi.

 

I tilbagemeldingerne bliver der endvidere langt vægt på, at:

 

-        Der bør etableres samlede tilbud skal være åbent for alle børn og unge i kommunen

-        Det bør være nemt at komme til tilbuddet

-        Der skal afsættes tilstrækkeligt med midler til etablering og drift

-        Dyrevelfærd skal sikres

 

Fra Skolebestyrelsen på Bagsværd Skole lægges der endvidere vægt på, at der skal tages godt hånd om de børn, der har tilknytning til hestene på Bagsværd Fort, når hestene flyttes.

 

Derudover er der ønske om at etablere nye pædagogisk aktiviteter på de arealer, der i dag bliver brugt til heste, og at udformningen sker med inddragelse af stedets brugere.

 

Udover høringsbrevene fra skolebestyrelserne har forvaltningen modtaget to borgerhenvendelser. Begge borgere ønsker at hesteholdet på Bagsværd Fort bevares, da det giver stor glæde for brugerne af det. Begge henvendelser fremgår af vedlagte resumé.

 

Videre proces

Med baggrund i tilbagemeldingen fra høringssvarene anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning om hestehold fra juni 2015 fastholdes, og at der etableres et samlet hestehold, som alle skoler har adgang til.

 

Det anbefales derfor, at proces for etablering af et samlet hestehold i Skovbrynet igangsættes, samt at der igangsættes proces med henblik på udvikling af arealerne på Bagsværd Fort med henblik på at understøtte det pædagogiske arbejde og rekreativ udfoldelse.

 

Det vil være et særligt opmærksomhedspunkt at sikre, at de børn og unge, der i dag er brugere af heste på Bagsværd Fort, også får mulighed for i en overgangsperiode at benytte tilbuddet på Grønnegården og herefter følge hestene til Skovbrynet Skoleklub.

 

Skolebestyrelser på Bagsværd Skole og Skovbrynet Skole, børn og unge samt medarbejderne, der varetager opgaver i relation til hesteholdet, vil blive inddraget.

 

Børne- og Undervisningsudvalget forelægges en status på sagen i januar 2016.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at beslutning om hestehold fastholdes, hvilket medfører etablering af et samlet hestehold i Skovbrynet Skoleklub, som alle skoleklubber har adgang til,
  2. at proces med henblik på at nedlægge hesteholdet på Grønnegården og Bagsværd Fort igangsættes, og
  3. at der igangsættes en proces med ombygning af de nuværende hestefaciliteter på Bagsværd Fort med henblik på anvendelse til andre pædagogiske aktiviteter.

Bilag

1. Bilag 1: Sammenfatning af høringssvar (Oversigt over høringssvar - fremtidigt hestehold i Gladsaxe.pdf)
2. Bilag 2: Høringssvar samlet (Hestehold, høringssvar samlet, bilag 2.pdf)

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, Punkt 81 (Åben)

 

 

Vis dagsorden