Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 28
Vis dagsorden

Udsmykning af Kildebakke Station

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen fik i efteråret 2012 en henvendelse fra DSB om udsmykning af Kildebakke Station. Stationen er under ombygning, og DSB har spurgt, om Gladsaxe Kommune i den forbindelse vil finansiere den kunstneriske udsmykning af stationen, så den får et lokalt islæt.

 

Børne- og Kulturforvaltningen finder, at samarbejdet er interessant med henvisning til den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, som blandt andet har som målsætning at gøre byens offentlige rum mere levende. Politikken har også som mål, at der etableres nye samarbejdsflader i forhold til at udmønte politikkens intentioner. Begge disse målsætninger er opfyldt med dette projekt.

 

Ib Spang Olsen

Der er etableret et samarbejde med Ib Spang Olsens enke, Nulle Øigaard, med henblik på at undersøge mulighederne for at udsmykke stationen med illustrationer af Ib Spang Olsen.

 

Ib Spang Olsen er kendt for sine folkekære og smukke illustrationer. Hans mange tog-illustrationer er derfor et oplagt valg til Kildebakke Station. Hertil kommer det forhold, at Ib Spang Olsen har boet i Gladsaxe Kommune i mange år, hvorfor udsmykningen af Kildebakke Station er en kærkommen lejlighed til at erindre og hædre Ib Spang Olsen.

 

En visualisering af hvordan udsmykningen kan komme til at se ud fremgår af bilag 1.

 

Økonomiske konsekvenser

DSB vil forestå udgifter til trykning, foliering samt montering og vil også tilse den løbende vedligeholdelse af illustrationerne.

 

Børne- og Kulturforvaltningen betaler et honorar til Nulle Øigaard for rettighederne til at vise illustrationerne i 10 år på Kildebakke Station. Honoraret er på 70.000 kr.

 

Rettighederne kan blive genforhandlet, hvis det er aktuelt.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender udgifter til erhvervelse af rettigheder til at vise Ib Spang Olsens illustrationer på Kildebakke Station i 10 år, og
  2. at udgifterne på 70.000 kr. finansieres af kontoen til kunstindkøb.

Bilag

1. Bilag 1: Udsmykning af Kildebakke Station (Udsmykning af Kildebakke Station.pptx)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden