Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 23
Vis dagsorden

Forsøgs- og udviklingsprojekt Gyngemosehallen status januar 2013

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Indeholdt i kommissorium for forsøgs- og udviklingsprojektet i Gyngemosehallen er kravet om statusorientering hvert halve år. Status over aktiviteter ses i bilag 1.

 

Status indeholder beskrivelse af de aktiviteter, der er afholdt og/eller sat i gang fra ibrugtagningen i februar 2012 til januar 2013 med vægt på perioden 01.08.2012 til 15.01.2013.

 

Status er inddelt i afsnit om:

 

  • Anlæggets udearealer og nærområder
  • Stueetagen med aktivitetsområderne spring, rytme og motorik samt møde- og opholdsrummene
  • hallens yoga- og aerobiclokaler
  • hallens styrketræningslokale.

 

Sammenfattende kan det nævnes, at der er sat en del aktiviteter i gang fra hallens side, at idrætsforeningerne får tildelt tider til en lang række aktiviteter, og at der er indgået partnerskabsaftale omkring afprøvning af tilbud i samarbejde med et oplysningsforbund.

 

Status slutter med oversigt over brug af aktivitetsområderne i stueetagen i uge 3 og 5 og en bookingoversigt over yoga- og aerobiclokalerne.

 

Idrætschef Holger Kortbek deltager under dette punkt og vil indlede med en kort gennemgang af status.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at status over Gyngemosehallen tages til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1: Status over Gyngemosehallen 15. januar 2013 (Status over Gyngemosehallen 15. januar 2013.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden