Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 37
Vis dagsorden

Meddelelser fra mødet

 

Lars Abel bad om opfølgning på, at ældre motionister er flyttet fra hal 2, da den skulle anvendes til skoleidrætsundervisning.

 

Lars Abel spurgte til den af IF Bytoften skitserede problemstilling om omklædningsfaciliteter på Gladsaxe Skole. Der vil blive udarbejdet et notat om sagen til Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

 

Lars Abel spurgte til en borgerhenvendelse om etablering af et historisk filmstudie. Borgmesteren har udarbejdet et svar til borgeren i samme anledning. Svaret blev omdelt på mødet.

 

Lars Abel omtalte et oplæg fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe om talent- og eliteudvikling i Gladsaxe Kommune. Forvaltningen vil i samarbejde med FIG undersøge, hvordan oplægget kan indgå i den fremtidige udmøntning af Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken.

 

Udvalget bad endvidere om en redegørelse for udlejning af mødelokaler på idrætsanlægget, som også udlejes til forskellige fest-formål.

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden