Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 88
Vis dagsorden

Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende Gladsaxe Kommunes køb af løsøre fra fodboldklubben AB A/S i 2012

 

Beslutning

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 27.08.2013

Byrådet 04.09.2013

 

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune sendte 27. september 2012 udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden indeholdende en nærmere redegørelse for lovligheden af fodboldklubben AB A/S’s leje af Gladsaxe Stadion, herunder hvorvidt aftalen er indgået på markedsvilkår.

Statsforvaltningen Hovedstaden har i brev af 22. maj 2013 anmodet Gladsaxe Kommune om, i forlængelse af ovenstående sag, også at redegøre for baggrunden for kommunens køb af løsøre fra AB A/S i sommeren 2012, herunder hvilken interesse kommunen har i at købe det pågældende løsøre.

Det svar som blev afsendt til Statsforvaltningen Hovedstaden den 27. september 2012 og det nye svarudkast er afgrænset til en specifik besvarelse af de forhold som statsforvaltningen har ønsket at få belyst.

Statsforvaltningen ønsker en ny, supplerende udtalelse, der særligt redegør for, hvorvidt Gladsaxe Kommune vederlagsfrit overtager til pågældende inventar og løsøre ved lejeaftalens ophør, eller om der foreligger en anden aftale herom mellem kommunen og AB A/S end lejeaftalens § 3.

Svarudkastet til Statsforvaltningen Hovedstaden indeholder en redegørelse for de juridiske forhold ved Gladsaxe Kommunes beslutning om køb af løsøre fra AB A/S, som blev givet til byrådet i forbindelse med sagens politiske behandling i juni og august måned 2012.

Udkast til udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden er vedlagt, som bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Statsforvaltningen Hovedstaden svares i overensstemmelse med vedlagte udkast.

 

Bilag

1. Bilag 1: Udkast til svar (Svar på spørgsmål vedrørende Gladsaxe Kommunes beslutning om at indgå købsaftale med AB AS om køb af løsøre og inventar.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.09.2012, Punkt 97 (Åben)

Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 232 (Åben)

Byrådet 26.09.2012, Punkt 101 (Åben)

 

 

Vis dagsorden