Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 129
Vis dagsorden

Udskiftning af teknik i Byrådssalen, anlægsbevilling og rådighedsbeløb

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Teknikken til at styre den digitale afvikling af byrådsmøderne, herunder afstemningssystemet, lys, lyd og mikrofoner har i en længere periode været egnet til en teknologisk opdatering, som samtidig vil gøre anlægget mere fremtidssikret.

 

Ejendomsafdelingen, Digitaliseringsafdelingen og Byrådssekretariatet har derfor arbejdet med en udskiftning af teknikken i byrådssalen. Der er ikke tale om synlige forbedringer, men alene tale om opdatering og fremtidssikring af den bagvedliggende teknik.

Størstedelen af teknikken er i forbindelse med arbejdet flyttet fra tårnet og ned i kælderen under byrådssalen.

 

Arbejdet blev igangsat i sommerperioden for at genere afviklingen af byrådsmøderne mindst muligt.

 

Arbejdet er igangsat efter indhentelse af tilbud. Den samlede udgift udgør ca. 900.000 kr. som finansieres af overførte driftsmidler fra 2016 i Digitaliseringsafdelingen og Byrådssekretariatet.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 900.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler fra 2016 fra Digitaliseringsafdelingen og Byrådssekretariatet.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 235 (Åben)

 

 

Vis dagsorden