Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 260
Vis dagsorden

Fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, høringssvar

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

Baggrund

 

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 27.09.2016, punkt 98, at etablere en fælles leder og fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen. Det blev endvidere besluttet at sende bestyrelsens sammensætning og ændringer i skolestyrelsesvedtægten i høring.

 

I sagen foreslog Børne- og Kulturforvaltningen, at den fælles bestyrelse skal bestå af følgende repræsentanter i perioden 2016 - 2018:

-       Ni forældrerepræsentanter for børn i folkeskolen

-       To medarbejderrepræsentant ved folkeskolen

-       En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen

-       En elevrepræsentant, valgt af og blandt folkeskolens elever

-       En elevrepræsentant ved EUD-linjen valgt af og blandt EUD-linjens elever

-       En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

 

Det blev endvidere foreslået, at den fælles bestyrelse skal ændres i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i 2018 til at bestå af følgende repræsentanter:

-       Otte forældrerepræsentanter for børn i folkeskolen

-       En medarbejderrepræsentant ved folkeskolen

-       En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen

-       En elevrepræsentant, valgt af og blandt folkeskolens elever

-       En elevrepræsentant ved EUD-linjen, valgt af og blandt EUD-linjens elever

-       En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

 

I dag består Grønnemose Skoles skolebestyrelse af ni forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

 

Høringssvar

 

Høringen er afsluttet, og skolebestyrelsen på Grønnemose Skole har afgivet høringssvar, jf. bilag 1, som i hovedtræk omhandler følgende:

-       Skolebestyrelsen er glade for, at EUD-linjen forankres fast på Grønnemose Skole og ser velvilligt på en ændret sammensætning af bestyrelsen

-       Skolebestyrelsen peger på, at den foreslåede bestyrelsessammensætning ikke er hensigtsmæssig, fordi repræsentationen vil være skæv: En medarbejderrepræsentant skal vælges mellem ca. 150 medarbejdere på Grønnemose Skole, mens den anden medarbejderrepræsentant skal vælges blandt fire til seks medarbejdere på EUD-linjen. Det samme gør sig gældende blandt eleverne

-       På den baggrund foreslår bestyrelsen, at den foreslåede konstruktion for overgangsperioden også bliver den permanente løsning.

 

Gladsaxe Lærerforening har valgt at kommentere sagen om fælles bestyrelse for Grønnemose Skole og EUD-linjen, og de peger på samme problemstilling som skolebestyrelsen i forhold til, at repræsentationen er skæv.

 

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at medarbejderne på EUD-linjen både er beskæftiget med læringsaktiviteter på EUD-linjen og i den øvrige del af udskolingen på Grønnemose Skole.

 

På baggrund af kommentarerne fra skolebestyrelsen for Grønnemose Skole og med det formål at sikre en bedre repræsentation i skolebestyrelsen for såvel medarbejdere som elever foreslås det, at skolebestyrelsen på Grønnemose Skole sammensættes som følger:

-       Otte forældrerepræsentanter til børn i folkeskolen

-       To medarbejderrepræsentanter ved folkeskolen

-       En medarbejderrepræsentant ved EUD-linjen

-       To elevrepræsentanter valgt af og blandt folkeskolens elever

-       En elevrepræsentant ved EUD-linjen valgt af og blandt EUD-linjens elever

-       En repræsentant for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

 

Forældre til unge på EUD-linjen kan opstille til skolebestyrelsesvalg på lige fod med alle andre forældre til børn og unge på Grønnemose Skole.

 

Antallet af medlemmer i skolebestyrelsen forøges dermed fra 13 til 15. En forøgelse af antallet af skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for at sikre en repræsentation, som giver mening i forhold til antallet af medarbejdere og elever på henholdsvis EUD-linjen og den øvrige del af Grønnemose Skole.

 

Ændringen af skolebestyrelsen finder sted pr. 01.01.2017, dog således at antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen justeres fra ni til otte i forbindelse med skolebestyrelsesvalget i 2018.

 

Ændringer af skolestyrelsesvedtægt

 

På baggrund af ovenstående forslag til sammensætning af bestyrelsen er skolestyrelsesvedtægten ændret, jf. bilag 2. Det foreslås, at ændringerne træder i kraft pr. 01.01.2017, dog således at justeringen af antallet af forældrerepræsentanter finder sted i forbindelse med det forskudte valg i 2018.

 

Ændringerne i skolestyrelsesvedtægten godkendes endeligt af Byrådet.

 

Ungdomsskoleplan

 

Som konsekvens af ovennævnte ændringer er der foretaget en revision af Gladsaxe Kommunes Ungdomsskoleplan, jf. Ungdomsskolelovens § 4, så den stemmer overens med GXUs ungdomsskoletilbud i dag, og samtidig er EUD-linjen på Grønnemose Skole også skrevet ind i ungdomsskoleplanen, jf. bilag 3.

 

Ungdomsskoleplanen blev senest revideret i forbindelse med vedtagelsen af ungdomsskolepolitikken, jf. Byrådet 16.06.2010, punkt 97. Af sagen fremgår det bl.a., at Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, ”at ungdomsskoleplanen fremover behandles og vedtages i forbindelse med ungdomsskolepolitikken”. Det er imidlertid valgt udelukkende at fremlægge ungdomsskoleplanen, fordi der er igangsat en analyse af politikker og strategier, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, punkt 118, og resultatet af analysearbejdet afventes inden en eventuel revision af ungdomsskolepolitikken.

 

Det foreslås, at ændringerne i Ungdomsskoleplanen træder i kraft pr. 01.01.2017.

 

Ungdomsskoleplanen godkendes endeligt af Byrådet.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 

1. at sammensætningen af skolebestyrelsen ved Grønnemose Skole godkendes, jf. beskrivelsen ovenfor,

 

2. at ændringerne i skolestyrelsesvedtægten, jf. bilag 2, anbefales, og

 

3. at ændringerne i ungdomsskoleplanen, jf. bilag 3, anbefales.

Bilag

1. Bilag 1. Høringssvar fra skolebestyrelsen på Grønnemose Skole (Bestyrelsens sammensætning ved Grønnemose Skole HØRINGSSVAR (002).pdf)
2. Bilag 2. Tillæg til bestemmelserne i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune (Bilag 2. Tillæg til bestemmelserne i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune.pdf)
3. Bilag 3. Udkast til revideret ungdomsskoleplan (Bilag 3. Udkast til revideret ungdomsskoleplan.pdf)

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 27.09.2016, Punkt 98 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 123 (Åben)

 

 

Vis dagsorden