Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 135
Vis dagsorden

Godkendelse af Beredskabsplan

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet skal inden udløbet af igangværende Byrådsperiode vedtage en Beredskabsplan, Plan for fortsat drift for Gladsaxe Kommune.

 

Det er Gladsaxe Kommunes opgave at udføre beredskabsplanlægning for de opgaver, kommunen står for. Der er derfor i planen fokus på, hvordan kommunen sikrer den fortsatte drift og hvordan kommunen hurtigt kan vende tilbage til normal drift efter særlige hændelser.

 

Beredskabsopgaverne gennemføres i praksis i tæt samspil med Beredskab Øst, Politi, forsyningsselskaber med flere. Gladsaxe Kommunes beredskabsplan beskriver alene de opgaver, som kommunen skal løfte.

 

Beredskabsplanlægningens niveauer

Den samlede beredskabsplanlægning i Gladsaxe Kommune består af:

  1. En generel og tværgående del, inklusiv en beskrivelse af Den Tværgående Kriseledelse og en fælles kontaktliste samt en kort delplan for hver forvaltning/center.
  2. En række indsatsplaner: Sundhed, Skybrud, Drikkevand, Varme samt IT sikkerhed. Indsatsplaner er detaljerede planer for det specifikke faglige område. Indsatsplanerne indeholder ofte action cards.
  3. Lokale action cards/instrukser, der beskriver handlinger på den enkelte lokalitet, dvs den enkelte skole, seniorcenter, Rådhuset osv.

 

Det er alene den generelle tværgående del af Beredskabsplanen, som Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende.

 

Indsatsplan for Sundhed (Sundhedsberedskabsplanen) er godkendt i Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, punkt 69. Planen er siden blevet præciseret med adresser for indkvartering. Den reviderede plan er vedlagt til orientering.

Indsatsplan for Skybrud og Drikkevand er vedlagt til orientering. Indsatsplan for Varme er under revision.

IT-beredskabsplanen er vedlagt til orientering, dokumentet er fortroligt og godkendt af IT-sikkerhedsudvalget.

IT-sikkerhedsudvalget består af Kommunaldirektøren, Digitaliseringschefen og lederen af Byrådssekretariatet.

 

Lovgrundlag

Beredskabsplanlægningen har sit ophæng i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven. Beredskabsplanen har været i høring i Beredskabsstyrelsen og Indsatsplan for Sundhed (Sundhedsberedskabsplanen) har været i høring i Sundhedsstyrelsen.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at Byrådet godkender Beredskabsplanen, Plan for Fortsat Drift.

Bilag

1. Bilag 1: Beredskabsplan, Plan for fortsat drift (Beredskabsplan - Plan for Fortsat Drift.pdf)
2. Bilag 2: Sundhedsberedskabsplan 2017 (Sundhedsberedskabsplan 2017.pdf)
3. Bilag 3: Indsatsplan for skybrud (Indsatsplan for skybrud.pdf)
4. Bilag 4: Indsatsplan ved forurening af drikkevand (Indsatsplan ved forurening af drikkevand.pdf)

 

 

Relateret behandling

Sundheds- og Handicapudvalget 13.09.2017, Punkt 69 (Åben)

Økonomiudvalget 07.11.2017, Punkt 221 (Åben)

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 245 (Åben)

 

 

Vis dagsorden