Udskriv Byrådet

Onsdag den 09.03.2016 kl. 18:00
Sagsnr.: 22
Vis dagsorden

Strategi for social balance

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften ”Bydele i social balance” med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

 

I de foregående år har Gladsaxe Kommune gennemført en række indsatser med det formål at styrke den sociale balance i kommunens bydele. For yderligere at skærpe kommunens fokus på området, har forvaltningen i 2015 udarbejdet et forslag til en overordnet strategi for social balance på tværs af fagområder i Gladsaxe Kommune. Det er ambitionen med strategien at udstikke en klar ramme for, hvordan vi som kommune arbejder hen imod målet om social balance, så der skabes grundlag for en tydeligere prioritering af kommunens samlede ressourcer på området.

 

Forvaltningens udkast til strategi for social balance blev drøftet i temadrøftelsen af Bydele i social balance i Økonomiudvalget 02.02.2016, pkt. 20.

 

På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger fremsætter forvaltningen nu et revideret udkast til strategi for social balance.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at det reviderede udkast til strategi for social balance vedtages.

Bilag

1. Bilag 1: Revideret udkast til strategi for social balance (Strategi for social balance - revideret udkast til ØU 23.02.2016.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 20 (Åben)

Økonomiudvalget 23.02.2016, Punkt 42 (Åben)

 

 

Vis dagsorden