Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 55
Vis dagsorden

Budget 2017 - 2020, budgetbidrag

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Grundet Akademisk Boldklub Gladsaxes oprykning til 1. division bad Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Børne- og Kulturforvaltningen om at undersøge kravene om varme i banen med henblik på budget 2017-2021.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalgets budgetbidrag.

 

Budgetbidrag til budget 2017-2020

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag er opstillet i bilag 1.

 

Budgetbidraget indeholder bilag A – M.

 

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner/demografiske mindreudgifter.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi

 

B. Opstilling af driftsbudget

 

D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i bud-

getbidraget

Underbilag D1 er uddybning af ønskerne med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

 

E. Forslag til finansiering af ønsker

Finansiering svarer til 50 pct. af ønskerne.

Underbilag E1 er beskrivelse af finansieringsforslagene med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

 

I. Overensstemmelse med anlægsrammen

 

J. Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden

 

K. Anlæg. Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

 

L. Takstbilag

 

M. Status på beslutningsnoter

 

Der er ikke fremsat anlægsønske i forhold til etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter for VB 68. Der forelægges i juni måned en sag for Børne- og Undervisningsudvalget med forslag om udarbejdelse af en helhedsplan for skoleklub, dyre- og hestehold, hvori omklædningsfaciliteter til VB 68 vil indgå. Børne- og Kulturforvaltningen har anmodet boligselskabet DAB søge byggemyndigheden om forlængelse af nuværende midlertidigt opstillede omklædningsfacilliter for fodboldklubben. Alternativt vil der kunne henvises til faciliteter ved boldhallen på Skovbrynet Skole, indtil en varig løsning er besluttet.

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

1.    at budgettet med tilhørende bilag A-M indgår i det videre budgetarbejde.

Bilag

1. Bilag 1: Budgetbilag A - M (Bilag 1 Samlet budgetbidrag KFIU B2017.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden