Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 130
Vis dagsorden

Gevinstandele ved salg af ejendomme i 2017, anlægsbevilling og anlægsregnskab

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune har modtaget indtægter på 1.207.918 kr., vedrørende gevinstandele ved grundlejernes salg af ejendommene beliggende på Oktobervej 51 og Oktobervej 53.

 

Udgifter

Indtægter

Netto

Bevilling

-

1.207.918

-1.207.918

Rådighedsbeløb

-

1.207.918

-1.207.918

Forbrug

-

1.207.918

-1.207.918

Restrådighedsbeløb

-

-

-

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at der gives bevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 1.207.918 kr.

2. at anlægsregnskabet godkendes, og

3. at beløbet 1.207.918 kr. tilfalder kommunens kasse.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 233 (Åben)

 

 

Vis dagsorden