Udskriv Økonomiudvalget

Tirsdag den 06.12.2016 kl. 08:00
Sagsnr.: 259
Vis dagsorden

Skoleprojekter i Høje Gladsaxe 2011-2015, anlægsregnskab, tillæg til anlægsbevilling

 

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 14.12.2016

 

Gennemgang af sagen

I 2010 blev der truffet beslutning om at købe det daværende Grønnemosecentret af Regionen, nedrive dele af bygningen og genoprette den resterende del. Købet omfattede Grønnemosecentret (det tidligere Søborg Gymnasium) med et tilhørende grundareal, benævnt Parcel 1, og efterfølgende i 2015 resten af grundarealet, benævnt Parcel 2.

 

I forlængelse heraf blev der besluttet en ny skolestruktur i Høje Gladsaxe, omfattende følgende projekter:

  1. Sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole
  2. Opretning af Grønnemosecentrets facade og konstruktion
  3. Ombygning og modernisering af Høje Gladsaxe Skole til en fem-sporet skole (herefter Grønnemose Skole)
  4. Ombygning af tidligere Marielyst Skole til GXU, Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole
  5. Om- og tilbygning af SFO Svinget til klubformål
  6. Etablering af midlertidig klub for 4. klasse inde på Grønnemose Skole
  7. Flytninger og genhusninger i byggeperioder.

 

Der er samlet set overordnet tale om tre anlægsbevillinger:

  1. Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1
  2. Skolestruktur i Høje Gladsaxe
  3. Køb af Grønnemosecentret, Parcel 2.

 

 

Bevillinger til Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1:

Emne

Bevilliget

Beløb kr.

Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1

 

BR 12.01.2011

 

10.750.000

 

Bevillinger til Skolestruktur i Høje Gladsaxe:

Emne

Bevilliget

Beløb kr.

Opretning af Grønnemosecentrets facade og konstruktion

 

BR 15.06.2011, punkt 85

 

 

11.900.000

Om- og tilbygning af SFO Svinget til klubformål

 

BR 08.02.2012, punkt 9

 

 

12.500.000

Omflytning, genhusning samt sammen-lægningsproces

 

BR 11.04.2012, punkt 37

 

 

13.000.000

Udarbejdelse af program

BR 09.11.2011, punkt 137

 

600.000

Totalrådgivning (projektforslag, hovedprojekt, udbud og byggeledelse

 

 

BR 08.02.2012, punkt 8

 

 

 

10.000.000

Indretning af Grønnemose Skole og Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole, GXU

 

 

 

BR 22.08.2012, punkt 80

 

 

 

 

65.000.000

I alt

 

113.000.000

Handicaptilgænge-lighed og brandkrav (Marielyst Skole) (tillæg)

 

 

BR 20.02.2013, punkt 14

 

 

 

2.625.000

Indtægt fra Energistyrelsens tilgængelighedspulje (tillæg)

 

BR 20.02.2013, punkt 14

 

 

-425.000

Etablering af klub 4 på Grønnemose Skole

 

Budgetvedtagelsen 2012-2015

 

 

500.000

Overført fra anlæg til drift (genhusnings-udgifter)

 

BUU 20.11.2012, punkt 156

 

 

-625.000

Total

 

115.075.000

 

Bevillinger til køb af Grønnemosecentret, Parcel 2:

Emne

Bevilliget

Beløb kr.

Køb af Grønnemosecentret, Parcel 2

Budgetvedtagelsen 2015

 

14.558.000

 

Det samlede regnskab for de tre anlægsprojekter er:

 

Emne

 

Bevilliget

 

Forbrug

Mer(-)/

mindre(+) forbrug

Køb af Grønnemosecentret, Parcel 1

 

10.750.000

 

10.543.300

 

206.700

Skolestruktur i Høje Gladsaxe

 

115.075.000

 

116.981.501

 

-1.906.501

Køb af Grønnemosecentret, Parcel 2

 

14.558.000

 

12.982.554

 

1.575.446

Total

140.383.000

140.507.355

-124.355

 

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til håndtering af byggeaffald primært på Grønnemose Skole, hvor der blev konstateret PCB i bygningsdele i et omfang, som ikke var forudset. PCB’en har været forsvarligt indkapslet og målinger af luftkvaliteten har vist, at grænseværdierne ikke har været overskredne. Tilstedeværelsen af PCB i bygningsdelene har dog betydet øgede udgifter til håndtering og bortskaffelse af bygningsmaterialer svarende til 2,0 mio. kr.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

 

1. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til merforbrug på 124.355 kr., finansieret af kommunens kasse med henvisning til de ikke udmøntede rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i budget 2011, og

 

2. at det samlede regnskab for skoleprojekter i Høje Glad-saxe godkendes.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 118 (Åben)

 

 

Vis dagsorden