Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 59
Vis dagsorden

Mandat til indretning af ungecafé i restaurant Bolden

 

Beslutning

 

Tiltrådt med tilføjelse til indstillingen om, at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at gå i dialog med Brugerbestyrelsen om indretning af en ungecafé – fx i den tidligere restaurant Bolden.

 

Gennemgang af sagen

Som en del af ’Ung i Gladsaxe – organisering og indhold’, vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, punkt 21, indgik en aftale om at etablere tre ungecaféer lokalt placeret i Gladsaxe Kommune, herunder én café i Høje Gladsaxe/Søborg/ Maglegård, på kanten af Høje Gladsaxe. Den tidligere restaurant Bolden på Gladsaxe Stadion er placeret netop i dette område.

Det har gennem de seneste år vist sig at være særdeles vanskeligt for en privat aktør at drive en restaurationsvirksomhed på idrætsanlægget. Flere restauratører har forsøgt sig med forskellige koncepter af restaurationsvirksomhed, og alle har efterfølgende opgivet virksomheden eller er blevet erklæret konkurs. Restaurant Bolden er netop nu uden forpagter.

Der indstilles derfor til, at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at gå i dialog med Brugerbestyrelsen om indretning af en ungecafe i den tidligere restaurant Bolden. For idrætsanlæggenes drift har det ingen betydning, at der ikke vil være en kommerciel restaurant i det område af anlægget.

Lokaliteten er centralt placeret i forhold til at etablere et centrum for et aktivt ungdomsliv for områdets mangfoldigt sammensatte ungegruppe på og omkring Gladsaxe Stadion. De unge, der aktuelt deltager i sports- og idrætsaktiviteter på Gladsaxe Stadion, vil med denne placering af ungecaféen få mulighed for uformelt at komme forbi og mødes med pædagogisk personale og jævnaldrende unge. Samtidig kan andre unge i området få mulighed for, via ungecaféens brugere, at blive inspireret til deltagelse i aktiviteter på og omkring Stadion. Endelig kan hal- og idrætsfaciliteter indgå som konkrete platforme for unges selvorganiserede aktiviteter faciliteret af ungecaféens medarbejdere.

 

Restaurant Boldens placering tæt ved Grønnemose Skole giver skolens elever mulighed for at blive en del et lokalt forankret ungemiljø. Samtidig rummer restaurant Boldens placering i relation til GXU mulighed for at skabe sammenhængende indsatser og tværgående aktiviteter mellem brugerne på GXU og ungecaféen, herunder udveksling af lokaliteter og fritidsundervisning.

 

Restaurant Boldens arkitektoniske indretning er passende i forhold til indretning af et attraktivt og engagerende ungemiljø med fokus på aktiviteter udviklet i samarbejde med de unge. Underetagen kan indrettes som café- og mødeområder, hvor de unge kan mødes på tværs. Samtidig kan der i forbindelse med køkkenet skabes små rum til mindre aktiviteter. Overetagen rummer mulighed for at etablere ungdomsmiljøer, der har mere karakter af ’værksteder’, hvor med fokus på aktiviteter, de unge skaber for og med hinanden. De økonomiske konsekvenser af renovering og ombygning undersøges nærmere.

 

Ung i Gladsaxe kan med afsæt i en ungecafé på kanten af Høje Gladsaxe og i umiddelbar nærhed til Gladsaxe Stadions faciliteter samarbejde med det eksisterende foreningsliv om at engagere flere unge i et aktivt foreningsliv for derved at give de unge mulighed for at danne sociale netværk og derigennem øget trivsel.

 

En ungecafé på stedet vil også invitere foreningslivet tæt på målgruppen, og det vil derfor være oplagt at etablere forskellige samarbejder med foreningslivet.

 

Samtidig skabes mulighed for at opdyrke nye former for foreningsorganiseringer, som kan danne platform for aktiviteter skabt i samarbejde med de unge. Etablering og indretning af ungecaféen kan ske i tæt samarbejde med områdets unge og dermed indgå som en konkret udmøntning af de pædagogiske intentioner om motivation til øget engagement, indflydelse og ansvar blandt unge.

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Børne- og Kulturforvaltningen får mandat til at gå i dialog med Brugerbestyrelsen om indretning af en ungecafe i den tidligere restaurant Bolden.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 21 (Åben)

 

 

Vis dagsorden