Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 27
Vis dagsorden

Kommunens kunstsamling

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommunes kunstsamling administreres og vedligeholdes af Gladsaxe Bibliotekerne. Det sidste års tid har samlingen imidlertid befundet sig i depot på Værebro Bibliotek.

 

Gladsaxe Bibliotekerne i gang med at ombygge en del af magasinet på hovedbiblioteket til atter at kunne huse kommunens kunstsamling. Ombygning af magasinets reoler til kunstopbevaring og flytning af kunstsamlingen retur til Hovedbiblioteket forventes afsluttet i medio maj 2013. Herefter skal der udarbejdes en plan for registrering af den del af kunstsamlingen, som ikke er digitaliseret, samt hvordan billeddatabasen formidles og tilgængeliggøres bedst muligt for kommunens ansatte og institutioner.

 

I forbindelse med planlægning af den forestående flytning af kunstsamlingen ønskes en gennemgang af samlingen. Kommunens kunstsamling er stor og tæller mange værker. Den består hovedsageligt af indkøb på kommunens udstillinger og Gladsaxe Kunstforenings udstillinger, indkøb på venskabsbyudstillinger samt gaver med mere. Samlingen indeholder desværre en række ”døde” værker, som af den ene eller anden grund aldrig bliver lånt ud. Der er værker, som er beskadiget eller i dårlig stand. Hertil kommer indkøbte værker til institutioner og kommunens bygninger, som ikke længere ønsker dem ophængt.

 

Da Hovedbiblioteket i sin tid skulle afvikle sin kunstsamling, som var en grafisk samling, borgerne kunne låne med hjem, indgik man et samarbejde med Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Det havde den fordel, at Bruun Rasmussen uden omkostninger kom ud og besigtigede samlingen for at vurdere, om den havde interesse, og efter at have påtaget sig opgaven selv fragtede kunsten til deres depot og formidlede den til salg via deres auktioner på nettet.

 

Økonomi
Ved salg på auktion beregnes et auktionssalær på 16 % af hammerslaget, som er inklusive eventuelle udgifter til staten. Auktionssalæret udgør det honorar, som Bruun Rasmussen beregner sig for at få et emne solgt. Sælges emnet ikke, opkræver Bruun Rasmussen intet salær, men alene et grundgebyr på

125 kr.

 

Gladsaxe Bibliotekerne foreslår derfor, at der indgås en lignende aftale med Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Kommunens kunstkonsulent har foretaget en grovsortering og oprydning i kunstsamlingen og foreslår at de værker, som ikke bliver lånt ud, gennemgås og vurderes med henblik på salg via Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at der indgås en aftale med Bruun Rasmussen Kunstauktioner for sortering og vurdering af den del af kommunens kunstsamling som ikke lånes ud,
  2. at Bruun Rasmussen Kunstauktioner få mandat til at sælge ud af de værker, som vurderes til at have værdi, og
  3. at de værker, som Bruun Rasmussen Kunstauktioner vurderer ikke har værdi, efterfølgende bortgives eller kasseres.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden