Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 89
Vis dagsorden

Køb af grødeskærer til Bagsværd Sø, anlægsbevilling

 

Beslutning

 

Anbefales.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 27.08.2013

Byrådet 04.09.2013

 

Gennemgang af sagen

I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, har søgt og fået permanent dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at skære undervandsplanter (grødeskæring) i Bagsværd Sø i robanernes fulde længe og afdriftsområdet samt i en vendebane, der bruges ved langdistancestævner. Grøden skæres, når den bliver et problem for afvikling af roning.

 

I overførselssagen, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 blev der afsat 803.000 kr. til indkøb af en grødeskærer til Bagsværd Sø.

 

Markedet for materiel til grødeskæring er blevet grundigt undersøgt, og der er indhentet erfaringer fra andre rostadions, blandt andet det Olympiske Rostadion i London (Dorney Lake), som har fem års erfaringer med beskæring af grøde.

 

Valget af grødeskæringsmaskine er faldet på et amfibierkøretøj mærket Truxor, der produceres i Sverige. Maskinen købes gennem en dansk importør.

 

Prisen på maskinen er kr. 875.000 kr.

 

Økonomi:

Der er afsat 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31. De resterende 72.000 kr. foreslås finansieret af idrætsområdets fælleskonto.

 

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

1.    at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 875.000 kr., finansieret med 803.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2012 til 2013, samt 72.000 kr. fra idrætsområdets fælleskonto.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 31 (Åben)

 

 

Vis dagsorden