Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 91
Vis dagsorden

Udsmykning af Kildebakke Station

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Indvielsen foregår onsdag 04.09.2013 kl. 10.00 på Kildebakke Station.

 

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde 05.03.2013, Punkt 28, at betale 70.000 kr. til erhvervelse af rettigheder til at vise Ib Spang Olsens illustrationer på Kildebakke Station i 10 år.

Udsmykningen indgår som en del af en større ombygning af Kildebakke Station, hvor DSB vil forestå udgifter til trykning, foliering, montering og vedligeholdelse af illustrationerne.

 

Illustrationerne er nu fundet, og der har i løbet af foråret været foretaget mange forsøg på at fremskaffe tilpas store opløsninger af illustrationerne således at de kan trykkes, folieres og monteres.

 

Det har vist sig at være nødvendigt at indscanne illustrationerne på ny, da det ellers ikke kan lade sig gøre at bruge illustrationerne til det tænkte formål.

 

Der er indhentet tilbud på opgaven, og pris for scan af originale Ib Spang Olsen tegninger til Kildebakke Station bliver 19.140 kr. eksklusiv moms. Dette scan er nødvendigt for at kunne gennemføre udsmykningsopgaven.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at der bevilges 19.140 kr. til scan af originale Ib Spang Olsens tegninger til Kildebakke Station, og
  2. at udgifterne finansieres af Kulturpuljen.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.03.2013, Punkt 28 (Åben)

 

 

Vis dagsorden