Udskriv Trafik- og Teknikudvalget

Mandag den 19.09.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 83
Vis dagsorden

Rydning af bevoksning på toppen af Gladsaxefortet  

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget godkendte 16.06.2015, punkt 147, Befæstningen i Gladsaxe, budgetnote 10b. Sagen omhandler en analyse af fremtidige muligheder for udnyttelse af befæstningsanlæggene i kommunen.

 

Analysen viser blandt andet, at forterne og batterierne kan give mulighed for at udvide grønne og rekreative områder i historiske rammer. Hermed kan forterne og batterierne give mere fortælling og oplevelse i forstaden, der for nogle borgere kan forekomme historieløs.

 

På baggrund af analysen anbefales en række tiltag til fremtidig brug af befæstningsanlæggene. Et af forslagene er at rydde bevoksningen på Gladsaxefortets top (fortlegemet).

 

By- og Miljøforvaltningen indstiller nu, at rydningen udføres sådan, at enkelte markante bevaringsværdige træer bliver stående på toppen. Formålet med rydningen er at føre fortlegemet tilbage til det oprindelige udseende med græs. Hertil kommer, at toppen gennem tiden er vokset til med træer og kratagtig bevoksning. Flere steder har træer og krat vokset tæt på bygningsværket med risiko for, at træernes rødder kan forårsage skader. Uden for toppen bevares bevoksningen på skråningsanlægget for ikke at skabe direkte udsyn til motorvejen.

Rydningsarbejdet udføres som almindelig pleje og andrager ca. 100.000 kr., som afholdes over driftsbudget 2016 for Drift af veje og grønne områder.

 

Arbejdet planlægges udført i perioden 1. oktober - 31.oktober 2016. Arbejdet forudsætter indhentning af tilladelse til stødfræsning af stubbene fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Forud for arbejdet vil forvaltningen informere om rydningsarbejdet på kommunens hjemmeside og i lokalavisen samt ved opslag på stedet.

 

 By- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

1.    at rydning af bevoksningen på toppen af Gladsaxefortet  igangsættes.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 16.06.2015, Punkt 147 (Åben)

 

 

Vis dagsorden