Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 04.02.2014 kl. 16:30
Sagsnr.: 23
Vis dagsorden

Ansøgning om tilladelse til afholdelse af koncert på Gladsaxe Stadion

 

Beslutning

 

Kristian Niebuhr stillede følgende ændringsforslag:

 

”Dansk Folkeparti foreslår, at sagen udsættes”

 

Et mindretal (Tom Vang Knudsen, Susanne Yazdanyar og Kristian Niebuhr) stemte for.

 

Et flertal (Katrine Skov, Serdal Benli, Lars Abel og Pia Skou) stemte imod.

 

Forslaget bortfaldt hermed.

_________________

 

Katrine Skov foreslog en ændring i 1. at - punkt:

 

”at der under forudsætning af brugerbestyrelsens godkendelse som forsøg principielt gives tilladelse til afholdelse af koncert på Gladsaxe Stadion”.

 

 

Et flertal (Katrine Skov, Serdal Benli, Lars Abel og Pia Skou) anbefalede Børne- og Kulturforvaltningens indstilling med tilføjelsen ”som forsøg”.

 

Et mindretal (Tom Vang Knudsen og Kristian Niebuhr) stemte imod.

 

Et mindretal (Susanne Yazdanyar) undlod at stemme.

_________________

 

Et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg anbefalede Børne- og Kulturforvaltningens indstillinger i 2., 3. og 4. at-punkt.

 

Kristian Niebuhr begærede sagen i Byrådet.

 

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 25.02.2014

Byrådet 19.03.2014

 

Gennemgang af sagen

Akademisk Boldklub Gladsaxe, AB A/S, har søgt om tilladelse til afholdelse af udendørs musikkoncert på Gladsaxe Stadion, jf. bilag 1.

 

AB A/S ønsker at afholde koncert lørdag 16.08.2014, og ambitionen er at få et publikum i størrelsesordenen 8-10.000. Koncerten skal afholdes på stadion med scene etableret på græsset i den sydlige ende. Publikum skal opholde sig på tribunerne og på græsset. Publikumstoiletter og øvrige faciliteter er optimale, og der suppleres med udskænkningssteder langs tribunerne.

 

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget principielt tilkendegiver, om der kan gives tilladelse til afholdelse af koncerter på Gladsaxe Stadion.

 

Tilladelsen gives under forudsætning af brugerbestyrelsens godkendelse, at alle udgifter, herunder efterfølgende genopretning af banen, alle tilladelser, herunder krav til maksimalt lydniveau, og krav om udarbejdelse af en trafikreguleringsplan, indhentes og opfyldes. Anlægget stilles herefter til rådighed til markedsleje.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

1.     at der under forudsætning af brugerbestyrelsens godkendelse principielt gives tilladelse til afholdelse af koncert på Gladsaxe Stadion,

2.     at alle udgifter, herunder efterfølgende genopretning af banen, skal betales af ansøger,

3.     at alle tilladelser herunder krav til maksimalt lydniveau og krav om udarbejdelse af en trafikreguleringsplan, indhentes og opfyldes, og

4.     at anlægget stilles til rådighed til markedsleje.

 

Bilag

1. Bilag 1: Ansøgning om afholdelse af koncert på Gladsaxe Stadion (SKMBT_C36013121008230.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden