Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 98
Vis dagsorden

Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg

 

Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne på

Idrætsområdet og Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeop-

Lysningsudvalget, beretter nyt fra møderne, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalget.

 

 

Ingen bemærkninger.

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden