Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 29
Vis dagsorden

Restaurering af Robert Jacobsens skulpturer i Gladsaxe

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde 06.11.2012, Punkt 127, at lade Nationalmuseets Bevaringsafdeling udfærdige en tilstandsrapport over Gladsaxe Kommunes ni Robert Jacobsen skulpturer, der står i det offentlige rum.

 

Børne- og Kulturforvaltningen har nu modtaget denne tilstandsrapport med dertilhørende anbefalinger til restaurering og konservering, se bilag 1.

 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten viser, at hovedparten af skulpturerne er i relativ god bevaringstilstand, mens enkelte har alvorlige skader.

 

Nationalmuseet anbefaler, at en række tiltag iværksættes for at sikre skulpturerne mod yderligere korrosion, rustdannelse, kalkaflejringer og grønalgevækst. I denne forbindelse kommer tilstandsrapporten med følgende anbefalinger:

 

  • Skulpturerne af ubemalet jern egner sig ikke til udendørs opstilling. Nationalmuseet anbefaler, at disse bliver flyttet indendørs for at minimere rustdannelse.

 

  • Ønsker man ikke at flytte skulpturerne indenfor, bør de blive konserveret, så deres levetid forlænges.

 

  • Restaurering skal ske nænsomt og under hensyn til skulpturernes originale udtryk. Nationalmuseet fraråder synlige svejsninger, da disse vil forstyrre det oprindelige kunstværk.

 

  • Iværksættelse af fotodokumentation af skulpturerne til brug for fremtidige restaureringer og vedligeholdelse.

 

  • Gennemførsel af tilsynsprogram. Til at begynde med anbefales et interval på et år.

 

  • Gennemførsel af løbende vedligeholdes af ubemalede skulpturer med overfladebeskyttelsesmiddel.

 

Økonomi

På baggrund af Nationalmuseets tilstandsrapport anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der i budgetforslag for 2014 indarbejdes et ønske på 525.000 kr. til restaurering, konservering og stenhuggerarbejde af otte Robert Jacobsen skulpturer.

 

Fremtidig placering af Robert Jacobsens skulpturer

I samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Vej og Park og Ejendomscentret vil Børne- og Kulturforvaltningen udarbejde en plan for, hvordan Nationalmuseets anbefalinger til omplaceringer af nogle af skulpturerne kan ske.

 

De nye placeringer skal sikre de bedst tænkelige bevaringsmuligheder for skulpturerne og samtidig tænke i, hvorledes skulpturerne bedre kan komme til deres ret, så flest mulige borgere får glæde af denne kulturarv. Her tænkes også på de skulpturer, som er placeret indendørs.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at udgifter til restaurering af Gladsaxe Kommunes Robert Jacobsen skulpturer indgår i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag for 2014, og
  2. at der udarbejdes en plan for omplacering af skulpturerne.

Bilag

1. Bilag 1: Tilstandsrapport (Robert Jacobsen. Bilag 1. Tilstandsrapport 2012-020185.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 127 (Åben)

 

 

Vis dagsorden