Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 07.06.2016 kl. 16:30
Sagsnr.: 65
Vis dagsorden

Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg

 

Lars Abel refererede fra sit og Katrine Skovs møde med Børne- og Kulturforvaltningen og repræsentanter for GIK Gymnastik om Gymnastikforeningens visionsplaner.

 

Katrine Skov orienterede fra Gladsaxe Musik- og Billedskoles bestyrelse om arbejdet i forbindelse med implementeringen af den nye arbejdstidsaftale med virkning fra 01.08.2016.

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden