Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 24
Vis dagsorden

FISA World Master 2016, roning

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har i brev af 07.02.2013, bilag 1, anmodet om Gladsaxe Kommunes opbakning til at indgå i dialog med relevante udvalg og I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø omkring en ansøgning til FISA (Det Internationale Roforbund) med henblik på afholdelse af ro-mesterskaberne FISA World Master i 2016.

Der er tale om et stort arrangement med 3.000-3.500 deltagende roere. Masters er en regatta for roere over 27 år og er inddelt i mange bådstørrelser og aldersgrupper. Her udover påregnes, at ægtefæller i et vist omfang også kan være til stede som tilskuere. Løbene afvikles på distancen 1.000 m.

 

Arrangementet stiller en række krav til de fysiske rammer, herunder en midlertidig forøgelse af antallet af robaner og etablering af en række midlertidige installationer, som måltårn, startbro og flydebroer.

 

For at komme i betragtning skal der indsendes en præliminær ansøgning senest 30.04.2013. Den endelige ansøgning skal indsendes 15.07.2013. Tildelingen af arrangementet sker på FISAs ordinære kongres, der finder sted 02.09.2013. DFfR skal betale bid-fee på i alt 30.000 € for at indsende ansøgning.

 

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at afholdelse af en FISA World Master i roning på Bagsværd Sø er interessant. Det er en stor sportsbegivenhed med mange deltagere fra forskellige lande, som vil være med til at sætte fokus på hovedstadsregionen og Danmark – ikke kun som rosportsnation, men også i turisme øjemed.

 

Med den tidsfrist, der ligger i forhold til ansøgning om værtsskab for FISA World Master i 2016, er det imidlertid ikke muligt at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, der belyser muligheder og økonomi i forhold til de beskrevne ændringer af baneforhold og etablering af midlertidige faciliteter.

 

Bestyrelsen for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø besluttede 21.02.2013, Punkt 2, at anbefale Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner at støtte ansøgningen på følgende vilkår: Ud over det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostadion ydes en kommunal underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv.

 

En eventuel udmøntning af underskudsgarantien foreslås fordelt efter en fordelingsnøgle på 58 % til Gladsaxe Kommune og 42 % til Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

Enslydende sag fremsendes til forelæggelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

1.     at Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget støtter ansøgning om afholdelse af FISA World Master i 2016 på følgende vilkår: Ud over det ordinære driftsbudget til I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø ydes en kommunal underskudsgaranti på op til 400.000 kr. til det samlede arrangement, herunder etablering af midlertidige installationer mv. Eventuel udmøntning af underskudsgarantien fordeles mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner efter en fordelingsnøgle på 58 % til Gladsaxe og 42 % til Lyngby-Taarbæk, og

 

2.     at en eventuel udmøntning af underskudsgarantien finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets drifts- ramme.

 

 

Bilag

1. Bilag 1: Brev fra Dansk Forening for Rosport (FISA master.pdf)

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden