Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 36
Vis dagsorden

Meddelelser fra brugerbestyrelse og Folkeoplysningsudvalg

 

Udvalgsmedlemmer, som er medlem af brugerbestyrelserne på idrætsområdet og Gladsaxe Musik- og Billedskole samt Folkeoplysningsudvalget beretter nyt fra møderne, hvis der har været punkter på dagsordenen af relevans for Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalget.

 

Thomas Monberg omtalte, at ansøgning vedrørende Nordvandsprojekt var blevet vedtaget i brugerbestyrelsen på Idrætsanlægget.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden