Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 13.08.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 94
Vis dagsorden

Åbne biblioteker, evaluering

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Lokalbibliotekerne i Værebro og Høje Gladsaxe har siden marts 2013 tilbudt udvidede åbningstider med adgang til bibliotekerne uden personale. I de selvbetjente biblioteker kan borgere selv lukke sig ind og benytte sig af bibliotekernes tilbud uden for den bemandede åbningstid.

 

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 05.02.2013, Punkt 16, blev det besluttet, at udvalget efter opstart af de åbne biblioteker skulle præsenteres for en evaluering af tiltaget efter seks måneder med henblik på at vurdere modellens bæredygtighed fremadrettet, bilag 1.

 

Det blev endvidere besluttet, at såfremt de åbne biblioteker er en succes, skulle selvbetjeningstiltaget udvides til også at omfatte Mørkhøj Bibliotek i 2015.

 

At drive selvbetjente biblioteker giver selvklart øgede driftsudgifter i form af vedligeholdelse, rengøring, teknisk udstyr med mere. Det er Gladsaxe Bibliotekerne opmærksomme på og tager højde for de øgede omkostninger i det samlede driftsbudget, bilag 2. Driftsomkostningerne afholdes inden for bibliotekets samlede driftsramme.

 

På baggrund af evalueringen, udlånstal for opstartsperioden samt personalets og borgernes tilkendegivelser vurderes det, at de åbne biblioteker er en stor succes, og at bibliotekernes brugere er glade for muligheden for at benytte biblioteker uden for den bemandede åbningstid.

 

Flere brugere tilkendegiver, at de gerne ser en udvidelse af åbningstiderne, som i dag hedder kl. 10-19.30 (selvbetjent 16.00-19.30) på hverdage og lørdage 10.00-16.30 (selvbetjent 14.00-16.30).

 

Gladsaxe Bibliotekerne ønsker, at man, som borger i Gladsaxe, i tidsrummet 8.00-22.00 altid kan finde et bibliotek, der er åbent og hvor der er adgang til bibliotekernes tilbud. Målet med den udvidede åbningstid er, at den skal resultere i flere aftenarrangementer og aktiviteter i den ubemandede åbningstid, og at borgere og foreninger skal inviteres ind til at bruge bibliotekernes faciliteter i den ubemandede åbningstid. Gladsaxe Bibliotekerne ønsker derfor, dels at undersøge mulighederne for udvidede åbningstider i de to selvbetjeningsbiblioteker i Værebro og Høje Gladsaxe, dels at processen for selvbetjent bibliotek i Mørkhøj fremrykkes til opstart primo 2014.

 

Ønsket om fremrykning er indarbejdet i Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalgets budgetbidrag, bilag I, punkt 5.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at evalueringen tages til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1: Evaluering, Åbne biblioteker Høje Gladsaxe og Værebro (Evaluering Åbne Biblioteker Værebro og Høje Gladsaxe.pdf)
2. Bilag 2: Vurdering af fremtidige driftsudgifter, åbne biblioteker (Vurdering af fremtidige driftsudgifter i forbindelse med åbne biblioteker.pdf)

 

 

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 05.02.2013, Punkt 16 (Åben)

 

 

Vis dagsorden