Udskriv Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Tirsdag den 05.03.2013 kl. 16:30
Sagsnr.: 30
Vis dagsorden

Danmarks Gade Teater Festival 2013

 

Beslutning

 

Tiltrådt.

 

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Danmarks Gade Teater Festival, som skal afholdes i dagene 12.-28.08.2013.

 

Festivalprogrammet gennemføres med 1 dansk og 9 internationale forestillinger i 10 danske byer. Festivalen vil således være på besøg i de respektive byer i to-tre dage. Festivalen finder sted umiddelbart efter skolerne er begyndt og slutter lige efter Gladsaxedagen. Såfremt Gladsaxe Kommune vælger at deltage i festivalen, skal den placeres med hensyntagen hertil.

 

Programmet kan ses her: http://issuu.com/dansizefitsall/docs/gade_festival_e-pdf/3

 

Festivalen sker i et samarbejde med Kunstrådet, som har valgt at støtte festivalen med en refusionsordning som dækker 50 % af prisen.

 

Herudover har DR henvendt sig til festivalledelsen med henblik på at følge festivalen i de medvirkende byer og lave et dokumentarprogram.

 

Deltagende kommuner

Følgende kommuner har tilmeldt sig:

Vejen, Vejle, Billund, Fredericia, Middelfart og Kolding.

 

Der er endnu ikke bindende tilsagn fra kommuner i Region Hovedstaden.

 

Økonomi

Grundet Kunstrådets støtte til festivalen koster deltagelse for en kommune 150.000 kr.

 

Prisen inkluderer 10 forestillinger, teknik, udgifter til rejse og ophold for udenlandske artister, transport og markedsføring.

 

Gladsaxe Kommune skal herudover bidrage med hjælp til planlægning og tilladelser i forhold til forestillingerne i det offentlige rum samt oprydning.

 

Vurdering 

Gadeteaterfestivalen vil være en nyskabende kulturel aktivitet, som kan udnytte de mange spændende byrum og områder i Gladsaxe Kommune.  

 

Festivalen vil virke overraskende og inspirerende og understøtter samtidig intentionerne i Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 i forhold til blandt andet indsatserne omkring temaerne ”En grøn by med kreative og aktive byrum” og ”En arena for talent og elite”.

 

En mulig placering af gadeteater festivalen kunne være i Bagsværd omkring Bagsværd Fort, Bagsværd Hovedgade, Bagsværd Sø og Værebro. Om muligt vil det også være oplagt at kombinere gadeteater festivalen med åbningen af den nye skole i Bagsværd.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger 300.000 kr. til Danmarks Gadeteater Festival,
  2. at tilskuddet sker under forudsætning, at der kommer en refusion på 150.000 kr., og
  3. at tilskuddet finansieres af puljen til teaterformål.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

Vis dagsorden