Udskriv Byrådet

Onsdag den 15.05.2013 kl. 18:00
Sagsnr.: 55
Vis dagsorden

Forslag fra Lars Abel om indgåelse af aftale mellem Gladsaxe Kommune og Anti Doping Danmark

 

Beslutning

 

Katrine Skov fremsatte ændringsforslag:

 

”Sagen oversendes til Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget.”

 

For: 20 (A, B, F, V, Ø)

Imod: 5 (C, O)

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I henhold til forretningsordens § 5, stk. 1 har Lars Abel, på vegne af Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe stillet følgende forslag:

Forslag:

Gladsaxe Kommunen indgår en aftale med Anti Doping Danmark om dopingkontrol på alle kommunens anlæg. Aftalen skal omfatte alle brugere.

 

Baggrund / motivering:

Der ydes i dag en stor indsats fra idrætsforeninger og offentlige myndigheder for at komme dopingmisbrug til livs. Gladsaxe Kommune bør bakke fuldt op om idrætslivets egen indsats og bidrage aktivt dér, hvor kommunen stiller faciliteter til rådighed for idrætsudøvelse.

Gladsaxe Kommune har i dag ikke en aftale med Anti Doping Danmark for sine to motionscentre, hvilket betyder, at brugere af de to centre kan træne dér, uden at kunne dopingkontrolleres, hvis de ikke er medlemmer af en forening under DIF eller DGi.

Private fitnesscentre i Gladsaxe har modsat Gladsaxe Kommune en aftale, hvor deres kunder kan dopingtestes.

Gladsaxe Kommune bør aktivt bekæmpe doping og dopingmisbrug. Der bør ikke være muligt, at være aktiv dopingbruger og kunne benytte f. eks Gladsaxe Motionscenter og Gyngemosehallens tilbud om motion.

Dopingkontrol knytter sig i dag ikke til de enkelte idrætsanlæg, men til om brugerne er medlem af en foreningen under DIF eller DGI.

Ved at Gladsaxe Kommune indgår en aftale om dopingkontrol for alle idrætsanlæg, vil alle brugere af de kommunale anlæg, uanset om de er medlemmer af en forening under DIF og DGI eller ej, kunne dopingtestes.

Gladsaxe Kommunen skal have en nultolerance overfor dopingmisbrug uanset om brugerne dyrker idræt i organiseret form eller ej, så længe de benytter kommunale anlæg.

Gladsaxe Kommune bør gennem en aktiv doping-kontrol-aktivitet medvirke til at sikre et sundt idrætsmiljø.

 

 

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

 

 

 

Vis dagsorden