Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 136
Vis dagsorden

Frivillige lån til beboerindskud

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen
Efter boligstøtteloven har kommuner pligt til at yde lån til beboerindskud ved indflytning i visse almene boliger efter kriterier, fastlagt i loven.

Som det fremgår af Bilag 1 kan kommunerne herudover yde lån (kommunelån) eller garanti for lån (kommunegaranti) ved indflytning i almene boliger efter retningslinjer, der fastlægges af det enkelte byråd.

 

Hidtidig praksis i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune har man hidtil valgt at yde kommunegaranti for boligindskudslån i pengeinstitutter.

 

Retningslinjerne svarer til kriterierne for pligtlån, dog kan også borgere, som flytter i almene boliger, der er ibrugtaget før 01.04.1964, få kommunegaranti til optagelse af et boligindskudslån, hvis de opfylder de øvrige kriterier for pligtlån.

 

De øvrige kriterier for pligtlån er kravene om, at borgeren

 

  • skal opnå en boligmæssig forbedring,
  • ikke må råde over midler til indskuddet, og
  • ikke har mulighed for at få lån på almindelige vilkår i egen bank.

 

Borgerne har ofte svært ved at få deres bank til at yde et lån, og flere pengeinstitutter tager en helt uforholdsmæssig høj rente på boligindskudslån, selv om der er ydet kommunegaranti.

 

Landsdækkende undersøgelser viser, at bankerne tager helt op til 20 pct. i rente på disse lån, og Gladsaxe Kommunes Boliganvisning ser samme tendens.

 

Kommunelån

Som nævnt kan kommuner i stedet for at yde garanti for boligindskudslån bevilge boligindskudslånet som et kommunelån.

 

Fordelene ved frivillige kommunelån er, at kommunen selv kan fastsætte en rimelig rentesats og ikke skal samarbejde med mange forskellige pengeinstitutter. Lovgivningsmæssigt er der åbnet for en sådan positiv forskelsbehandling til gavn for samfundets socialt mest udsatte borgere.

 

Ved at indføre frivillige kommunelån efter de samme retningslinjer, som gælder for de kommunale pligtlån, giver man en bestemt gruppe borgere – som har lav indtægt – mulighed for et mere favorabelt lån, end de vil kunne få i banken. Målgruppen svarer til den gruppe borgere, der kan få pligtlån til almene lejligheder i byggeri efter 1964. Der er således blot tale om at give de samme lånemuligheder uanset tidspunktet for byggeriet.

 

Social- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Sekretariat foreslår derfor, at Gladsaxe Kommune i stedet for at yde kommunegaranti for boligindskudslån yder frivillige kommunelån til boligindskud. Økonomisk Sekretariat vil sikre, at afbetalingen af de frivillige kommunelån følger de retningslinjer, som opkrævningsafdelingen benytter for tilbagebetaling af øvrig gæld til kommunen,

 

Forvaltningen anbefaler, at der indføres frivillige kommunelån på følgende betingelser:

 

a. Frivillige kommunelån ydes til borgere, der flytter ind i alment byggeri, som er ibrugtaget før 01.04 1964, og derfor ikke vil er berettiget til pligtlån.

b. For at opnå frivillige kommunelån skal borgere dokumentere, at det ikke er muligt at finansiere beløbet via lån i egen bank.

c. Der skal være tale om en boligmæssig forbedring i forhold til tidligere bolig.

d. Der fastsættes en indkomstgrænse for de frivillige kommunelån, som svarer til de kommunale pligtlån (se bilag1).

e. For at forhindre hjemløshed eller arbejdsløshed kan der dispenseres fra indkomstkravet ved sociale begivenheder som f.eks. en skilsmisse hvor borgeren har gæld og er i arbejde, men ikke kan finansiere indskuddet på egen hånd, eller i forbindelse med dødsfald, pludselig opstået sygdom og lignende.

f. De frivillige kommunelån skal tilbagebetales inden for maksimum 120 måneder svarende til perioden for tilbagebetaling af pligtlån.

g. De frivillige kommunelån forrentes med samme rentesats som pligtlån, som for tiden er på 4,5 %.

h. Hvis borgeren fraflytter boligen skal lånet tilbagebetales.

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at der indføres frivillige kommunelån på ovenstående betingelser.

Bilag

1. Bilag 1. Frivillige lån til beboerindskud (Bilag 1, Frivillige lån til beboertilskud.pdf)

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 237 (Åben)

 

 

Vis dagsorden