Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 131
Vis dagsorden

Facaderenovering rådhuset, anlægsbevilling og tillægsbevilling

 

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Klinkerne på facaden af rådhusets fløj 3 er begyndt at løsne sig, og er i enkelte tilfælde faldet ned. Både på grund af risici for skader ved nedfaldne klinker og for følgeskader som følge af indtrængende vand, skal der derfor ske en renovering snarest. Det var oprindelig meningen, at indarbejde projektet i budget 2018-2021, men da arbejderne bør igangsættes hurtigt, er det besluttet, at søge fremrykning af bevillingen til 2017. Udgiften er beregnet til 8 mio. kr.

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til facaderenovering af rådhusets fløj 3, finansieret af kommunekassen.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.11.2017, Punkt 234 (Åben)

 

 

Vis dagsorden