Udskriv Byrådet

Onsdag den 20.12.2017 kl. 18:00
Sagsnr.: 132
Vis dagsorden

Salg af skoler mv., tillæg til anlægsbevilling og anlægsregnskab

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2014, tiltrådt anlægsbevilling for salgsindtægter på Økonomiudvalgets budget på i alt 37 mio. kr. fordelt over 3 år. Byrådet har derudover ved budgetvedtagelsen 2016, budgetnote 4, vedtaget at arbejdet med salg af relevante kommunale ejendomme blev intensiveret.

 

Det betød, at en række ejendomme blev inddraget i den ejendomspulje, hvor salget fra skoler i alt skulle indbringe 87 mio. kr.

 

I tillæg til de 37 mio. kr., er der således budgetteret med en indtægt fra salg af Bagsværd Skole på 50. mio. kr. Indtægten er budgetteret på Børne- og Undervisningsudvalgets budget og anlægsregnskab er godkendt.

 

Samtidig besluttede man at afvente med salg af Gladsaxe Skole og en del af Ungdomsskolen.

 

Med afsæt i ovenstående, har forvaltningen arbejdet målrettet på, at få de relevante kommunale ejendomme gjort klar til salg og udbyde dem på markedet.

 

Status er nu, at der er solgt følgende kommunale ejendomme og grunde på Økonomiudvalgets ramme:

 

  • Lundevang Skole
  • Feriekolonien Enø
  • Sydlig del af Ungdomsskolen
  • Sølyst Kursus- og Feriecenter
  • Bøgestrøm Skole
  • Borgernes Hus
  • Holmevej 9-15

 

Ejendommene har samlet indbragt indtægter på 38,7 mio. kr.

 

 

Byrådet har herudover 31.08.2016, punkt 85, godkendt regnskab for salg af Bagsværd Skole. Indtægten ved dette salg var 51,2 mio. kr.

 

På Økonomiudvalgets område har salg af kommunens ejendomme, betydet indtægter på 38.667.222 kr. og samtidig er der afholdt udgifter til annoncering, vurdering og salær til ejendomsmæglere for 938.977 kr.

 

Indtægtsbudgettet er hermed realiseret og Byrådssekretariatet aflægger anlægsregnskab for projektet.

 

I hele kroner I alt

Udgifter

Indtægter

Netto

Bevilling

-

37.763.997

-37.763.997

Rådighedsbeløb

37.763.997

-37.763.977

Forbrug

938.977

38.667.222

-37.728.245

Restrådighedsbeløb

938.977

903.225

35.752

 

Økonomiudvalget indstiller,

 

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på i alt 938.977 kr., finansieret af kommunens kasse med henvisning til indtægten fra salg af kommunens ejendomme, og

2. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merindtægter på i alt 903.225 kr., og

3. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

 

 

Relateret behandling

Byrådet 08.10.2014, Punkt 116 (Åben)

Byrådet 12.10.2016, Punkt 108 (Åben)

Byrådet 31.08.2016, Punkt 85 (Åben)

 

 

Vis dagsorden