Udskriv Børne- og Undervisningsudvalget

Tirsdag den 15.12.2015 kl. 16:30
Sagsnr.: 148
Vis dagsorden

Grønnegårdens hestehold

 

Beslutning

 

Et enigt udvalg besluttede et ny at-punkt:

At beslutning om hestehold på Grønnegården udsættes og behandles i sammenhæng med sag om den praktiske genetablering af hestehold på Skovbrynet, og hvad der skal ske med klubbens fysiske rammer.

Børne- og Kulturforvaltningens udarbejder i den forbindelse et notat, der belyser drifts- og anlægsudgifter for et samlet hestehold på Skovbrynet og for hestehold på Skovbrynet og Grønnegården.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling bortfaldt i konsekvens heraf.

 

Gennemgang af sagen

20.10.2015, punkt 119, tiltrådte et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget:

 

1. At hestehold på Skovbrynet Skole etableres, som alle skoleklubber har adgang til.

2. At stillingtagen til hesteholdet på Grønnegården afventer sagen om ungemiljø”.

 

Hesteholdet hører til skoleklubberne, men Grønnegårdens faciliteter anvendes til hesteholdet, indtil der er truffet beslutning om placering mv. Det vil være muligt at bevare hesteholdet uafhængigt af om UK Gladsaxe/Ung i Gladsaxe fraflytter Grønnegården. Opretholdes hesteholdet på Grønnegården efter 31.12.2019, skal stalden ombygges, så den opfylder kravene i den nye lovgivning.

 

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at hesteholdet på Grønnegården nedlægges inden udgangen af 2019, og at afviklingen koordineres med tidsplan for hestehold i tilknytning til skoleklubben ved Skovbrynet skole. Dermed samles heste og ressourcerne til hestehold tæt ved et skolepædagogisk miljø. Det giver større fleksibilitet og volume – og dermed bedre muligheder for at skabe et attraktivt tilbud, der kan benyttes af alle skoleklubber – og af Ung i Gladsaxe, hvis der er unge, som har lyst til det. Der kan blive tale om afledte økonomiske konsekvenser primært i form af anlæg.

 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 

  1. at hele det kommunale hestehold samles på Skovbrynet Skoleklub inden udgangen af 2019.

 

Bilag

 

 

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.10.2015, Punkt 119 (Åben)

 

 

Vis dagsorden